تجهیزات مدارس دانشکالا

طراحی،تولید و ارائه تجهیزات کمک آموزشی و اداری ویژه مدارس،دانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر کشور

تجهیزات مدارس دانشکالا

طراحی،تولید و ارائه تجهیزات کمک آموزشی و اداری ویژه مدارس،دانشگاهها و مراکز آموزشی سراسر کشور

تجهیزات مدارس دانشکالا

طراحی،تولید و پخش تجهیزات اداری و آموزشی ویژه دانشگاهها،ادارات و مدارس سراسرکشور با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت.

بایگانی

حداقل سفارش صندلی محصلی 20 عدد میباشد.سفارشهای کمتر افزایش قیمت خواهد داشت. 

صندلیهای محصلی،دانشجویی و آزمون
کدکالا: A019a کدکالا: A022a کدکالا: A011LA
520,000 تومان 520,000 تومان 700,000 تومان
کدکالا: A012 کدکالا: T014 کدکالا: B411A
520,000 تومان 520,000 تومان 950,000 تومان
کدکالا: A730a کدکالا: m215 کدکالا: A019
2,300,000 تومان 800.000 تومان 470,000 تومان